Forsamlingshuset: Julefrokost 2018

Som tidligere holder vi

JULEFROKOST i Svindinge forsamlingshus.

d. 17. november 2018 kl 18:30

Stort julebord, kaffe og småkager. Musik og dans.

Tilmelding senest 9. november 2018 på 6533 2676

Julefrokost