Fælles Beboermøde med spisning

FÆLLESFORENINGEN SVINDINGE INDBYDER

til Beboermøde med fællesspisning

FREDAG DEN 22. februar 2018 Kl. 18:30 I Svindinge Forsamlingshus.

Fællesspisning af god hjemmelavet mad, hyggeligt samvær, fællessang,
Underholdning og valg af Årets Svindinger
Foredrag af Niels Ole Frederiksen om "Det Gode LIv", se nedenfor.
Detaljeret program fremkommer senere, noter tiden.

Begivenhed: 
Fredag, 22 februar, 2019 - 18:30

"Det gode liv": oplæg til foredrag af Niels Ole Frederiksen

Det er ikke attraktivt, at ligge tre meter under jorden i en urtepotte”

Aldersgruppen over 65 år udgør nu 20 % af den danske befolkning. Procenttallet vil stige de kommende år. Det betyder, at det er en eftertragtet og efterspurgt befolkningsgruppe.

For Fyens Stiftstidende og andre dagblade er denne aldersgruppe især interessant, da det også er den del af befolkningen, som stadig læser og abonnerer på papiravisen. Ja de 65 årige og derover udgør flertallet af avislæsere i Danmark.

Generalforsamling Forsamlingshuset 2019

Ordinær Generalforsamling i Svindinge Forsamlingshus.

Dagsorden i hht. vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Kassererens fremlæggelse af regnskabet.

4. Indkomne forslag ( skal være indgivet til formanden skriftligt, senest 5 dage før generalforsamlingen ).

5. Valg af bestyrelse: Lige årstal - 2 bestyrelsesmedlemmer. Ulige årstal - 3 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted.

6. Valg af revisor. ( der vælges 1 ny revisor hvert år for en 2 årig periode.) Genvalg kan finde sted.

Begivenhed: 
Torsdag, 24 januar, 2019 - 19:30

Glædelig Jul og Godt Nytår !

HJERTESTARTER orientering i Svindinge.

HJERTESTARTER
orientering i Svindinge.

Kunne du tænke dig en basal viden om brug af hjertestarter? Og måske en lille smule om førstehjælp?
Men ikke har mulighed for at deltage i et længerevarende forløb eller mulighed for transport til kursussted.

Så er her muligheden for dig: Vort lokale byrådsmedlem Anne-Marie Palm-Johansen har lovet at stå for instruktion i brug af hjertestarter og livreddende førstehjælp.

Hvor: Svindinge Friskole

Hvornår: Torsdag den 22. november 2018 Tid. Fra kl. 19:00

Arbejdsdag i Byhaven

Vi mangler HJÆLP til
ARBEJDSDAG I BYHAVEN.
Kom og vær med til at gøre Svindinge Byhave vinterklar m.v.

LØRDAG den 27. oktober 2018 fra kl. 10:00

Opgaverne er bl.a. udtynding og klipning i beplantning, fældning af enkelte træer samt flishugning, lugning, opsamling af skrald og nyplantning.
Medbring gerne diverse haveredskaber, spade, saks, sav, trillebør m.v.
Håber vi ses til en hyggelig arbejdsdag, hvor der selvfølgelig bydes på lidt kaffe m.m.

Hjertestarterkursus, genopfriskning

Der er flere beboere, der har efterspurgt et opfriskningskursus omkring brug af hjertestarter.

Anne Marie Palm har givet forhåndstilsagn om at stå for "kurset".

Det bliver

Torsdag d. 22. november kl. 19:00 i skolens samlingslokale.

Tilmelding senest 20.11. til Ulla Mortensen, tlf. 6533 1774

Bog-bytte-skab

NYHED

NU STARTER VI ET LILLE FORSØG

Landsbyrådet har opsat et lille bog-bytte-skab ved siden af indgangsdøren til Loppeladen.

Og Støtteforeningen har velvilligt fyldt lidt bøger på hylderne!

Så kig forbi – og tag en bog – og sæt en bog.

Velbesøgt "Gang i Østfyn"

Underholdning med Fede Finn og Funny Boyz

Desværre blev det planlagte cykelløb aflyst. Men beboerforeningen stillede op med gril og pølser, Støtteforeningen solgte øl og vand. 
7 klasse fra Friskolen solgte kaffe og kage.

Så allerede lidt over 12 var der en del, og der kom flere og flere, så der en pæn masse da Fede Finn og Funny Boyz begyndte ca. 13:30.

Også under koncerten var der en god stemning og folk klappede et extranummer på plads.

IT-café i Ørbæk

Ældresagen holder IT-café i Ørbæk Midtpunkt hver onsdag kl. 9:30 - 11:30.

Åbent for alle, gratis. Du kommer med din bærbare PC eller låner en af os. Det foregår i Ørbæk Boldklubs lokaler.

Vi tager forskellige emner op, f.ex. NEM-ID, Digital post, Netbank m.m. og spørger deltagerne om, hvad de gerne vil vide noget om og have hjælp til.

Der er også tid til en kop kaffe og en god snak. 

Vi er 8 vejledere. Det er gratis at deltage.

Kontakt: MOGENS PETERSEN, 30 12 66 71.

Sider

Abonnér på www.svindinge.dk RSS