Se kort over Østfyn og Svindinge
Kort over Østfyn

Startside Links Søgeside

Svindinge - en Landsby på Østfyn, godt på vej i det nye årtusind,
men med rødderne plantet solidt i den fynske muld.

Glimt fra turen i Glorup park

"Hvor reder Sommeren vel Blomstersengen
Meer rigt end her, ned til den aabne Strand?
Hvor staar fuldmaanen over
Kløver-Engen
Saa dejlig, som i Bøgens Fædreland."
 H. C. Andersen 

Svindinges Nye hjemmeside

Husk Loppemarked d. 7.2.2012

Svindinge Friskole

Børnehaven

Byggegrunde til salg

Årets Landsby

Svindinge dengang
Svindinge i gamle dage

Nyheder pr email?

Lys på kvist

Svindinge er en landsby på Østfyn, i Ørbæk kommune. Liggende højt (92 m over havet), omgivet af skove og bakker. Svindinge sogn afgrænses mod nord af Kongshøj å's tunneldal, mod øst af en tværgående dal, hvor Fiskebækken strømmer til Kongshøj å og i vest af Sorteåen. Sandede og stenede jorde findes nordøst for byen og mod syd, men ellers er jorderne de fleste steder gode, lermuldede.
Landsbyen er første gang nævnt i skriftlige kilder i 1376, men der har boet mennesker i tusind år på stedet, hvad arkæologiske fund vidner om.
Svindinge er et hyggeligt og aktivt landsbymiljø, beliggende i smukt landskab med bølgende marker, brede bøge og blomstrende enge. Landsbyens gadekær, kirke og skole skaber et idyllisk centrum i landsbyen. De omkringliggende herregårde og mange velbevarede gamle ejendomme leder tankerne mod svundne tider.