Nyheder

workshop om Nyborg Kommunes friluftsstrateg

Kom til workshop om Nyborg Kommunes friluftsstrategi

Nyborg kommune indbyder til en aften i friluftslivets tegn
Mandag 23. oktober 2017 kl. 19 i kantinen på Nyborg Rådhus

Kommunen er i gang med at udarbejde en friluftstrategi for hele Nyborg Kommune og vil
gerne høre, hvad foreninger og andre borgere synes, at der skal arbejdes med for at gøre
friluftslivet endnu bedre.
På aftenen fortæller kommunens medarbejdere om det foreløbige arbejde, og så spørger vi til,
hvordan du oplever friluftslivet, og hvor du ser plads til forbedring.

Vejskiltet ved Glorup Malet!

Vejskilt ved Glorup

                                     Se hvor er det fint!

Med lidt penge fra landsbyforskønnelsespuljen og en hel del frivillig arbejdskraft, er det fine gamle vejskilt igen blevet rigtig smukt.
Må vi anbefale en tur forbi Glorup for at besigtige skiltet.


Landsbyrådet siger TAK for indsatsen.

Valg til Seniorrådet

Så er der opstilling til seniorrådet, og det har stor betydning at landsbyerne bliver repræsenteret i dette råd.

Mon ikke der skal være nogen der er interesseret? Måske er der en i jeres landsby der kunne have Lyst? 

Seniorrådet vælges på lige fod med Byrådet hvert fjerde år, og vælges af borgerne over 60 år i kommunen. Seniorrådets arbejde består bl.a. i at rådgive og give input til Ældreudvalget og Byrådet inden for ældreområdet, og giver derfor en stor mulighed for indflydelse netop på dette området.

Glorupfesten 2017

Så lykedes det alligevel at få endnu en Glorupfest på benene. Mindre end tidligere, men meget hyggelig.

Svindinge salonorkester spillede sammen med medlemmer af Ullerslevkoret, og så var der lagt op til fællessang, inklusive vores egen Svindingevals.

OBS: Teleruten mellem Odense – Ørbæk og Svindinge gøres permanent!

"Sejren er vor ..." - nu er det jo ikke svenskerne vi har sloges med, men det er nu en realitet at Teleruten aften og weekender/helligdage Svindinge - Odense gøres permanent. 

Her er uddrag af teksten fra sagens afgørelsen:

Glorupfest 2017 - Ud i naturen

Dagens program

 
11:00 Motionsløb i den grønne skov - se www.svindingegymnasterne.dk.
 
12:30 Picnic i haven
Grill selv på den opstillede gril til fri afbenyttelse - eller medbring madkurv.
Øl og vand købes på pladsen.
 
13:00 Svindinge Salonorkester underholder fra scenen
Medlemmer af Ullerslevkoret deltager
Fællessang
 
14:15 Historisk parkvandring v/Helga Wilson - mødested ved porten foran slottet
 
14:30 Svindinge Friskole og Børnehus's børnekor underholder
Der sælges øl og vand, kaffe/te og kager m.v.
 

Årets Svindinger 2016

Årets Svindinger for 2016 blev Jette Sohnesen, med følgende begrundelse:

Mangeårig formand for Støtteforeningen for Svindinge Friskole og Børnehus.
Gør et stort arbejde for at skrabe penge sammen, bl. i Loppeladen, ved indsamling af pap og jern og i øvrigt ved arrangementer, der kan give penge i kassen.
Yderligere medlem af Svindinge Landsbyråd, hvor hun altid er klar med gode ideer og en god arbejdsindsats.

Dansens dag i Nyborg

Det smukke julelys i landsbyen.

Juletiden er en travl tid og julen 2016 bestod næsten kun af en weekend – og dermed så hastigt overstået.
 
Og nu er det nye år i fuld gang – og det gamle næsten glemt.
 
Og så alligevel!
 
Jeg synes det er på sin plads at sige TAK til menighedsråd og Beboerforening for de smukke julelys ved gadekær og kirke og ligeledes TAK til de forskellige lodsejere, der har været med til at lyse op i mørketiden.
 
Ulla Mortensen

 

 

(desværre ingen billede fra 2016)
 

Landsbytræet til Dorte Søemod

Formand for Nyborg fælles Landsbyråd og medlem af Tårup Landsbyråd Dorte Søemod, fik den 3. november 2016 en pris - Landsbytræet - for sin store indsats for landsbyerne i Nyborg kommune.

Prisen blev indstiftet i 2002 i gl. Ørbæk kommune og uddeles hvert år til en person, der har gjort en særlig stor indsats for sin landsby og for landsbyerne i gl. Ørbæk kommune. 

Dorte Søemod får Landsbytræet
© foto Steen Jensen, www.taarupportalen.dk

Udgiv indhold